Web michalkovachobotnice.cz (původní verze)

Otevřený dopis Pirátského dobrovolníka Rudolfa Belece předsedovi Pirátů Ivanovi Bartošovi

Ahoj Ivane.

Pirátská strana je pro mě nadějí, že politiku jde dělat jinak. Jedině politika postavená na hodnotách jako transparentnost, dodržování pravidel, diskuse, spolupráce, odbornost a politika jako služba může tuto zem vyvést z marasmu, ve kterém se nachází. Takovéto politice s Janou věříme a o ni usilujeme. 

Jak víš 26.5. má na zastupitelstvu Prahy 3 dojít k odvolání radní Jany Belecové, členky Pirátské strany, na návrh klubu Pirátů. Naše stanovisko k tomuto odvolání zde

Myslím, že pro budoucnost Pirátské strany i politickou kulturu v této zemi je velmi důležitý tvůj osobní názor na tuto situaci, kdy místo agresora má být odvolána oběť agrese. Tlak Pirátů na odvolání své radní Jany Belecové bez věcných důvodů, Pirátskou stranu  i Janu Belecovou nevratně poškozuje. Pirátský klub souhlasil s tím, že Piráti ztratí mnoho gescí a vlivu ve výborech a komisích (strategický plán, energetika, kultura, zastoupení v akciových společnostech, předsednictví v komisi řešící pronájem nebytových prostor). To je cena, kterou jsou ochotni zaplatit za “vyřízení účtů”. Odvolání Jany Belecové je již uvedeno v programu zastupitelstva, které proběhne 26.5.

Již několik měsíců s Janou nemůžeme pracovat ve prospěch občanů a Pirátské strany, musíme čelit tlaku klientelistické skupiny Jakuba Michálka. Klientelistickou skupinou myslím takovou skupinu, která pracuje v rozporu s výše uvedenými hodnotami, za účelem udržet si politickou moc i bez ohledu na to, že se tím snižuje práce Pirátské strany pro občany této země. Současně jsou tímto chováním odrazováni další potenciální dobrovolníci a noví členové, které strana nezbytně potřebuje, chce-li efektivně spravovat tuto zemi. Existenci této klientelistické skupiny nyní prokážu a popíšu její pracovní postupy. 

Michálkova chobotnice

Výběrová řízení se manipulují nebo neprobíhají vůbec

Výběrová řízení jsou dle vlastních předpisů u Pirátů povinná. Proč jsou u Pirátů povinná výběrová řízení? Pirátský program je součástí předpisů pirátské strany. Podle Pirátského programu mají být politické strany (tedy i Piráti) transparentní organizace. Z toho vyplývá, že výběrová řízení jsou pro Piráty povinná. 

  1. Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení v neprospěch Jaroslava Němce, který je otevřeným kritikem práce páru Michálek, Krausová na pražském magistrátu. 
  2. Rudolf Belec byl odvolán na návrh Štěpána Štrébla z místa předsedy komise pro vedlejší hospodářskou činnost na Praze 3 bez projednání v místním sdružení bez transparentního hlasování v klubu bez jediné předchozí výtky k jeho práci, bez předchozího upozornění. Zastupitelský klub si zvolil (netransparentně přes Whatsapp) jako náhradu za Rudolf Belece usvědčenou lhářku Bohdanu Holou.

Cenzoři 

Na pokyn Jiřího Hoskovce a Michala Gilla byl stažen rozhovor s Janou Belecovou. Teprve po intervenci pražského pirátského mediálního odboru byl rozhovor opět zveřejněn.

Změna role Jakuba Michálka z facilitátora na soudce a žalobce v jedné osobě

Zastupitelský klub si jako mediátora sporu mezi Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem ohledně incidentu přijal Jakuba Michálka. Jakub Michálek se během jednoho dne sešel společně s Janou a Štěpánem. Tentýž den za přítomnosti mé i Jakuba zasedal zastupitelský klub Pirátů Praha 3. Zde byla přijata dohoda dalšího fungování. Od té doby se již jako mediátor s Janou nesešel, pouze asistoval na jejím vylučování z klubu. Více informací o této asistenci zde. Jana opakovaně požadovala příměří a nezávislé posouzení komisemi. Místo nezávislého prošetření však následovalo vyloučení Jany Belecové z klubu a tlak na její odvolání z rady bez uvedení věcných důvodů.