Řeč před hlasováním o odvolání

Vážení zastupitelé,

to, co vám budu říkat, je jménem radní Jany Belecové i jménem mým.

V současné době jste svědky rozsáhlé sekundární viktimizace. To je proces, kdy se oběť činu, poté, co o ní a činu referují média, stane obětí znovu – tentokrát trpí psychicky.

Sdělím Vám zde důkazy této viktimizace. Vše je založeno na dokumentech Pirátské strany. Tato strana je skvělá v tom, že je díky transparentnosti, jak stále věřím, samočistící. Pirátskou stranu považuji o parník lepší než ostatní. Aby si zasloužila 30% voličů musí být lepší o dva parníky. A proto musí zvládnout, tuto těžkou situaci.

Zastupitelský klub ve svém zdůvodnění odvolání Jany Belecové píše o dvou mediacích. Přečtu Vám nyní záznamy, ze kterých vyplývá, že to nebyly mediace, ale komponenty viktimizace. 

Popis první mediace ve zdůvodnění odvolání Jany Belecové Zastupitelským klubem Pirátů

Cituji: “Zastupitelský klub se pokoušel najít způsob, jak lépe nastavit vnitřní fungování. Mimo jiné proběhla mediace vedená předsedou poslaneckého klubu Jakubem Michálkem, na které došlo k dohodě mezi Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem a byla stanovena pravidla vzájemné komunikace. Jana Belecová se však vzápětí nechala slyšet, že dohodu považuje za neplatnou.konec citátu

Zastupitelskému klubu zde vypadla jedna klíčová věta, která vyznění zcela obrací. Tato věta je zanesena v dokumentech Pirátské strany a zní: “Vzápětí (po omluvě, pozn. Rudolf Belec) však Štěpán Štrébl dodal, že fyzicky napaden byl jen on ze strany Jany.” konec citátu 

Pak se Janě udělalo špatně a musela odejít.
Tato schůze je považována za omluvu a mediaci.

Popis druhé mediace 

Cituji zastupitelský klub: “Následovala profesionální mediace, hrazená zbytkem zastupitelského klubu, na které bylo usilováno o zakopání příkopů. Na této mediaci nicméně Jana Belecová znovu vyhrožovala mediálním poškozováním strany a brala si ji jako rukojmí. Následně z mediace předčasně odešla.” konec citace

Přítomno bylo celkem 12 lidí, osm pirátských zastupitelů, tři svědci a mediátorka.

Přesné znění ze zápisu mediace:

Cituji: “František Doseděl, předseda klubu: Sedm z osmi členů zastupitelského klubu Piráti Praha 3 vyzvali Janu Belecovou k odstoupení z pozice radní P3. Přes určité pracovní úspěchy není kvůli její neustálé konfliktnosti spolupráce dále možná. Jana Belecová tuto výzvu neakceptovala a následně klub hlasoval o jejím odvolání. Toto hlasování klubu skončilo výsledkem 6:2 pro odvolání.

Jana Belecová: Celá situace začala otevřenou agresí ze strany Štěpána Štrébla. Jsou na to svědci, agresi potvrdil i tajemník úřadu. Z funkce radní rezignovat nehodlám. Naopak navrhuji, aby Štěpán Štrébl do týdne rezignoval. Nejsem si vědoma žádných pochybení.

Štěpán Štrébl: Uznávám svou chybu v situaci hádky a uznávám, že jsem v tom okamžiku vybuchl. Za to jsem se následně Janě Belecové omluvil.

Jana Belecová: Myslím si, že v konfliktu nešlo o verbální, ale o fyzické napadení, neboť se k mně Štěpán přiblížil na 30 cm a mohla se tak jako žena cítit fyzicky ohrožena. I proto jsem jej následně odstrčila nataženou dlaní do hrudi. Necítím se od té doby dobře a ani na tomto setkání dlouho nevydržím a budu muset odejít.

Anna Štrébl, zastupitelka a manželka Štěpán Štrébla: Domnívám se, že se jedná o naprostou dezinterpretaci celého problému ze strany Jany Belecové. Také se domnívám, že celé zdejší vystoupení Jany Belecové je pouze předem připravené divadlo. (pozn. nebyla u té hádky osobně.)

Jana Belecová: Když Štěpán Štrébl neodstoupí do týdne z postu místostarosty, budu celý tento konflikt medializovat,a to nebude pro Pirátskou stranu před volbami dobrá vizitka.

Mediátorka: Nepřijde vám paní Belecová, že by takovéto prohlášení mohlo být považováno za vyhrožování?

Jana Belecová: Situace se řešila s představiteli pražského vedení Pirátů, dále za asistence Jakuba Michálka, ale bez výsledku. Domnívám se, že Štěpán Štrébl Jakuba Michálka zná a účelem setkání nebyla mediace, ale moje odstoupení. Cítím se obětí diskriminace. Necítím se dobře s ostatními straníky v jedné místnosti a odstoupit nehodlám.

Jana Belecová předala členu kontrolní komise Pavlu Tauerovi dokumenty s popisem situace od tajemníka úřadu a dalších svědků incidentu.

Margita Brychtová, zastupitelka: Tajemník úřadu MČ Prahy 3 nebyl aktu napadení přítomen. Vydal stanovisko na základě svědectví dalších přihlížejících, ale osobně incidentu přítomen nebyl.

Mediátorka: Navrhuji zúžit mediaci pouze na dva hlavní aktéry sporu, aby bylo možné dojít ke smíru. Zastupitelé odejít nechtějí a Jana Belecová se poté rozhodla odejít. Při odchodu práskla dveřmi. Tím byl celý pokus o mediaci ukončen.” konec citátu.

Je jasné, že se nejednalo o žádnou mediaci a došlo k rozsáhlým újmám, které by se měly ještě završit odvoláním oběti. Vyzývám každého zastupitele, nepodílejte se na další viktimizaci, hlasujte podle svého svědomí. Žít pravdu je víc být loajalita ke straně. 

Jak je možné viktimizaci odčinit

  • Jelikož je Štěpán Štrébl agresor, lhář a manipulátor a hlavní aktér viktimizace, musí odstoupit z funkce místostarosty a vzdát se zastupitelského mandátu.
  • Jelikož zastupitelé podepsali odůvodnění obsahující záměnu viktimizace za mediaci, podílejí se viktimizaci významně. Požadujeme písemnou omluvu Janě Belecové Jmenovitě, Jan Bartko, František Doseděl, Anna Štrébl, Margita Brychtová, Jiří Svrček, Pavel Musil, Štěpán Štrébl
  • Za podíl na viktimizaci požadujeme písemnou omluvu od Jakuba Michálka
  • Za to, že předsednictvo pirátské strany zveřejnění této kauzy nazvalo vydíráním písemnou požadujeme omluvu od Ivana Bartoše, Olgy Richterové, Radka Holomčíka, Vojtěcha Pikala, Michala Kučeru..

Děkuji za pozornost

 

Přílohy:

Zápis z mediace

Zdůvodnění odvolání zastupitelského klubu 

Odkaz na usnesení předsednictva

 

Kontakt: rudolf.belec@cgnt.eu, 777 27 39 77