Moc bezmocných

Otevřený dopis předsednictvu Pirátské strany ze dne 24.5.

Zdravím.

Bouřlivý start máme za sebou a přišel čas znovu promyslet situaci. Štěpán Štrébl nesmyslně rozpoutal válku, a to vyloučením Jany z pirátského klubu. Piráti jsou v tom nevinně. Ale výsledek může být jen tento: Buď vyjde vítězný Jakub Michálek a Štěpán Štrébl, nebo Belecovi. 

Úvod – politici nesmí žít ve lži 

Jak podle mého stojí figurky na šachovnici. Máme zde tvrzení proti tvrzení.

Tvrzení jedné strany

Jakub, Zastupitelský klub Pirátů na Praze 3, Republikové předsednictvo tvrdí, že vydíráme, očerňujeme a poškozujeme Piráty (tím, že hájíme právě pirátské hodnoty a své dobré jméno). Mohli jste tomu také rozumět jako aktu whistleblowerství, tedy ochrany veřejného zájmu, ale to nebyla vaše volba. Zde jsou vykopány zákopy.

Tvrzení druhé strany

Zastupitelský klub Pirátů na Praze 3, pod vedením Štěpána, dlouhodobě očerňuje a ostrakizuje Janu a poškozuje Piráty různým způsobem. Jakubova patronace tomu dodala posvěcení. Zveřejněním informací Pirátům pomáháme odstranit nedostatky ve vnitřní kultuře organizace. 

Chceme, aby si Piráti uvědomili, že HLAVNÍ důvod znechucení lidí politikou je „život politiků ve lži“ bez ohledu na politický program a že pirátskou stranu vnímají jako naději tento stav změnit. Zde jsou vykopány zákopy.

Aktuální hlavní problém Zastupitelského klubu Pirátů na Praze 3 je život ve lži. Důkazů toho, že na P3 se dlouhodobě slovně i písemně lže a šíření lží Štěpán nejen nebrání, ale sám je generuje, je mnoho. Štěpán si demokracii představuje jako absolutní poslušnost leaderovi. Odstraňování škůdců je v DNA už od dob původního leadera komunální kandidátky, který doplatil na svůj pokus na poslední chvíli odstranit z kandidátky člověka, o němž bez důkazů tvrdil, že je to špión pro jinou stranu, nakonec se stal obětí vlastního zaslepeného taktizování. Štěpán jen pokračuje v této metodě. Janino odvolání je snaha o dokončení homogenizace (Michal Konvička out, Rudolf Belec out, Jana Belecová skoro out. To, že Jakub neprohlédl tyto vlastnosti u Štěpána, považuji za jeho velkou chybu.

To, že předsednictvo strany slepě věří přátelům, je také chyba. Protože i nejbližší přátelé mohou selhat.

Snaha o minimalizaci škod během medializace

Zde uvádím své odpovědi pro TV Nova.

Redaktorka: Proč vzniklo video?

Abych zabránil odvolání pirátské radní Belecové, což by bylo finále zvrhlé pirátské politiky na Praze 3.

Co si myslíte o odvolání Jany Belecové?

Odvolat si vlastní radní, bez věcných důvodů je absurdní stejně jako moje písnička, protože by přišli o plno důležitých gescí. Místostarosta Štrébl zde vytvořil systém, kde se při hlasování už předem ví, jak dopadne. V úterý hrozí odvolání posledního svědka, který jeho manipulacím ještě vzdoruje. Štrébl ničí práci ostatních Pirátů v ČR. Věřím ve svědomí pirátských zastupitelů, kteří – slovy Václava Havla – začnou zase žít v pravdě, protože i podle nich samotných radní Belecová odvádí práci dobře.

Jak vidíte, snažím se chránit Piráty před zbytečnými negativními dopady.

Moc bezmocných

Jsem odkojen Havlovou Mocí bezmocných..

Je to nelehký úkol – žít pravdu. Lež nikdy nesmí být argument, naopak lhaní by mělo být vždy zavrženíhodné.

V jedné z mála věcí nedokážu dělat kompromisy, akceptovat lži jako argumenty, „ne žít pravdu“. Odvolání Jany stojí na extrémním množství lží. Jediné, co je nezpochybnitelný fakt, je ten, že zůstala v klubu sama (Pavel Musil se však při hlasování o jejím odvolání zdržel). Motivace žití ve lži je různá. K absolutnímu zvratu situace (tlak na rezignaci Jany bez udání věcných důvodů) došlo po „mediaci“ Jakubem.

S nápadem přizvat jako prvního mediátora Jakuba přišel Štěpán. My jsme souhlasili, měli jsme tehdy důvěru, protože jsme netušili o dalších chystaných krocích. Netušili jsme, že přímo na jednání zastupitelstva v přítomnosti mediátora Jakuba bude přizván host (dodnes nevíme, kým byl pozvaný, v zápise zeje díra), který se pokusí pošpinit Janin charakter. A v tomto momentě začíná být Jakubova intervence problematická, protože po 8.10. se začnou šířit pomluvy o šikaně. A on sám se přitom potýkal s podobným obviněním.

Není jasné, zda Jakub věděl o tom, že bude dotyčný host pozván, není jasné, zda s dotyčným hostem někdy sám hovořil, ale rozhodně je jasné, že pak jednal už jen s druhou stranou (Štěpánem), naopak nikdy nekontaktoval Janu. 

Bojovat proti pravdě je velmi obtížné. Bojovníci proti pravdě generují chyby. Zde vaše dvě chyby z minulého týdne:

  1. Je snadno prokazatelné Jakubovo porušení role mediátora ve prospěch jedné strany, hlavní argument na webu michalkovachobotnice.cz. Nejedná se o tedy o pomluvu, ale o zveřejněnou pravdu.
  2. Vaše konstrukce, že jsem vás vydíral zveřejněním, je chybná. Pravdou se nevydírá (soud rozhodne, zda informace byla lež či pravda). Informoval jsem vás, že zveřejním weby, pokud bude trvat nesmyslný a nespravedlivý stav. , Od vás jsem čekal snahu o nápravu křivdy a nenapravitelného kroku v nestranném duchu. Kdyby v mezidobí došlo k sebereflexi, ZK mohlo změnit své rozhodnutí..

Politické vyjednávání je někdy tvrdé. Není-li vydíráním koalice oznámení Pirátů P3, že Piráti tu koalici radši rozbijou a spojí se s opozicí, jen aby prosadili svou, tak potom jím nemůže být ani oznámení o kroku činěném na ochranu dobrého jména.

  1. Nakonec bychom byli jediní vyděrači na světě, jejichž jediným cílem by bylo příměří (jsou důkazy, že Jana jen požadovala příměří do doby ukončení řádného a nestranného prošetření, ke kterému nikdy nedošlo) a 26.5. je za rohem. Jiná možnost než zveřejnění poškozování strany i jednotlivce ze strany ZKP3 a Jakuba nebyla možná. Jednáme v časové tísni, bylo to za 1 minutu dvanáct. Jsem totiž přesvědčen, že k odvolání nedojde. Věřím že minimálně jeden zastupitel přestane žít ve lži, čímž bod bude muset být stažen bod z jednání, jelikož nedodají Piráti všech 7 potřebných podpisů pod koaliční smlouvu . Před televizními kamerami se lže hůř než na schůzích. 
Sto lží umoří místní sdružení i klub  

Máte málo času, proto jsem vybral jednu jasnou účelovou lež (viz příloha), jednu ze stovek, kteří někteří spolustraníci za dva roky vygenerovali, celé hodiny jsme je museli vyvracet (obvyklé místo Kajuta na Facebooku). Znáte to, i vy musíte neustále vyvracet lži SPĎáků. V našem případě je však generovali kolegové (viz text písničky, který je postaven na reálném osočování). Plno lží bylo již ze života místního sdružení, nikdo se nás nezastal. Proto místní sdružení postupně zmutovalo do podoby Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem. Pirátská strana bude muset vymyslet systém, jak tomu předcházet a jak tyto situace řešit. Určitě to není poslední případ. Rádi pomůžeme.  

Přeju mnoho sil

Rudolf Belec