Otevřený dopis Pirátského dobrovolníka Rudolfa Belece předsedovi Pirátů Ivanovi Bartošovi

Ahoj Ivane.

Pirátská strana je pro mě nadějí, že politiku jde dělat jinak. Jedině politika postavená na hodnotách jako transparentnost, dodržování pravidel, diskuse, spolupráce, odbornost a politika jako služba může tuto zem vyvést z marasmu, ve kterém se nachází. Takovéto politice s Janou věříme a o ni usilujeme. 

Jak víš 26.5. má na zastupitelstvu Prahy 3 dojít k odvolání radní Jany Belecové, členky Pirátské strany, na návrh klubu Pirátů. Naše stanovisko k tomuto odvolání zde

Myslím, že pro budoucnost Pirátské strany i politickou kulturu v této zemi je velmi důležitý tvůj osobní názor na tuto situaci, kdy místo agresora má být odvolána oběť agrese. Tlak Pirátů na odvolání své radní Jany Belecové bez věcných důvodů, Pirátskou stranu  i Janu Belecovou nevratně poškozuje. Pirátský klub souhlasil s tím, že Piráti ztratí mnoho gescí a vlivu ve výborech a komisích (strategický plán, energetika, kultura, zastoupení v akciových společnostech, předsednictví v komisi řešící pronájem nebytových prostor). To je cena, kterou jsou ochotni zaplatit za “vyřízení účtů”. Odvolání Jany Belecové je již uvedeno v programu zastupitelstva, které proběhne 26.5.

Již několik měsíců s Janou nemůžeme pracovat ve prospěch občanů a Pirátské strany, musíme čelit tlaku klientelistické skupiny Jakuba Michálka. Klientelistickou skupinou myslím takovou skupinu, která pracuje v rozporu s výše uvedenými hodnotami, za účelem udržet si politickou moc i bez ohledu na to, že se tím snižuje práce Pirátské strany pro občany této země. Současně jsou tímto chováním odrazováni další potenciální dobrovolníci a noví členové, které strana nezbytně potřebuje, chce-li efektivně spravovat tuto zemi. Existenci této klientelistické skupiny nyní prokážu a popíšu její pracovní postupy. 

Michálkova chobotnice

Výběrová řízení se manipulují nebo neprobíhají vůbec

Výběrová řízení jsou dle vlastních předpisů u Pirátů povinná. Proč jsou u Pirátů povinná výběrová řízení? Pirátský program je součástí předpisů pirátské strany. Podle Pirátského programu mají být politické strany (tedy i Piráti) transparentní organizace. Z toho vyplývá, že výběrová řízení jsou pro Piráty povinná. 

  1. Michaela Krausová manipulovala výběrové řízení v neprospěch Jaroslava Němce, který je otevřeným kritikem práce páru Michálek, Krausová na pražském magistrátu. 
  2. Rudolf Belec byl odvolán na návrh Štěpána Štrébla z místa předsedy komise pro vedlejší hospodářskou činnost na Praze 3 bez projednání v místním sdružení bez transparentního hlasování v klubu bez jediné předchozí výtky k jeho práci, bez předchozího upozornění. Zastupitelský klub si zvolil (netransparentně přes Whatsapp) jako náhradu za Rudolf Belece usvědčenou lhářku Bohdanu Holou.

Cenzoři 

Na pokyn Jiřího Hoskovce a Michala Gilla byl stažen rozhovor s Janou Belecovou. Teprve po intervenci pražského pirátského mediálního odboru byl rozhovor opět zveřejněn.

Změna role Jakuba Michálka z facilitátora na soudce a žalobce v jedné osobě

Zastupitelský klub si jako mediátora sporu mezi Janou Belecovou a Štěpánem Štréblem ohledně incidentu přijal Jakuba Michálka. Jakub Michálek se během jednoho dne sešel společně s Janou a Štěpánem. Tentýž den za přítomnosti mé i Jakuba zasedal zastupitelský klub Pirátů Praha 3. Zde byla přijata dohoda dalšího fungování. Od té doby se již jako mediátor s Janou nesešel, pouze asistoval na jejím vylučování z klubu. Více informací o této asistenci zde. Jana opakovaně požadovala příměří a nezávislé posouzení komisemi. Místo nezávislého prošetření však následovalo vyloučení Jany Belecové z klubu a tlak na její odvolání z rady bez uvedení věcných důvodů.

Názory Jakuba Michálka na odvolávání Jany Belecové

“Ahoj, jsme demokratická strana a nárokovat si placenou funkci radní proti vůli vlastního klubu, držet se placené funkce jako klíště zuby nehty a vydírat zbytek strany placenou online kampaní k Pirátům jaksi nepatří. Jano, můj názor je, že bys měla bez zbytečného odkladu rezignovat na placenou funkci a požádat náš klub, aby ses tam mohla přijít osobně omluvit. Ostatně podepsala jsi koaliční smlouvu, kde je závazek respektovat personální nominace jednotlivých klubů. Nerespektování rozhodnutí klubu, místního fóra a demokracie vůbec, snaha udržet si placenou funkci přes konkurenční stranu TOP09, obvolávání neznámých lidí, kteří s tím nemají nic společného a vymlouvání jim díry do hlavy, a teď placená online kampaň, to věru nejsou způsoby, jak si získat důvěru kolegů. Hodněkrát jsem se vás zastal, naslouchal jsem vašim názorům, které v lecčem považuji za přínosné, vážím si vaší práce v kampani, snažil jsem se vás usmířit, ale s vašimi současnými metodami nechci mít nic společného a myslím, že byste se měli zamyslet nad těmito metodami a důvody, které vedly ke ztrátě důvěry celého klubu, a to věcně a racionálně. Jinak vám v životě přeju všechno dobré.” napsal Jakub Michálek jako reakci na web rovnyzada.cz

Jakub Michálek bude Rudolfa Belece žalovat za zveřejnění informací na webu michalkovachobotnice.cz

“Dovoluji si tě upozornit, že tvoje jednání má už teď významné právní důsledky a nepochybně bude řešeno kompetentními orgány, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost.” Napsal Jakub Michálek jako reakci na zde uvedené informace. Poznámka Rudolfa Belece: Za posouzení soudem jsem rád, na všechna uvedená tvrzení mám důkazy. Jakub dopadne jako Jana Nagyová v kauze pirátský vězeňský autobus.

Rozsáhlá diskuse Rudolfa Belece na témata z tohoto webu s Jakubem Michálkem, Michaelou Krausovou, Mikulášem Ferjenčíkem, Michalem Gillem a dalšími Piráty zde.

Výňatek z této diskuse: Jakub Michálek versus Rudolf Belec:
Od Jakub Michálek: „Rudolfe, tvůj přístup je průhledný jako čelní sklo u auta. Snažíš se přilákat pozornost k osobnímu sporu manželů Belecových a Pirátů na Praze 3 a ideálně vytěžit nějaké podporovatele. Nemyslím si, že ti na tu hru někdo skočí. Pravda v této věci je prostá: O tom, kdo bude sedět v placené politické funkci nerozhoduju já, ty, tvoje manželka, ani vyděračský dopis, který jsi mi poslal (viz příloha), ale zastupitelé na Praze 3 a jejich kluby. Všechna fakta již byla přehledně shrnuta a každý si o tvých nepravdivých textech může udělat vlastní názor https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=78&t=52478&p=696476 Opravdu není vhodné, abys mně a dalším lidem posílal dopis, že zveřejníš očerňující web na mou osobu, když tvojí manželce nezajistím placenou funkci. Promiň, ale držím svoje pevné principy a takhle nefunguju. S tím, co prezentuješ se neztotožňuji, protože to je lživé, vypočítavé a podlé, ale osobně ti přeju všechno dobré a větší osobní spokojenost.“

Odpověď Rudolfa Belece na otázky Jakuba a otázky položené Jakubovi (zatím bez odpovědi. Pokud odpoví, odpovědi zde zveřejním):
Ahoj Jakube. Předně jsem rád, že jsi se zapojil do diskuse. Doufám, že v ní chvíli vydržíš.
….Rudolfe, tvůj přístup je průhledný jako čelní sklo u auta. Snažíš se přilákat pozornost k osobnímu sporu manželů Belecových a Pirátů na Praze 3 a ideálně vytěžit nějaké podporovatele. Nemyslím si, že ti na tu hru někdo skočí…
Tohle neobsahuje nic ke komentování, říká se tomu vata.
….Pravda v této věci je prostá: O tom, kdo bude sedět v placené politické funkci nerozhoduju já, ty, tvoje manželka, ani vyděračský dopis, který jsi mi poslal (viz příloha), ale zastupitelé na Praze 3 a jejich kluby…
Dopis nebyl vyděračský (díky za kopii). Jen jsem Vás informoval o dalších krocích tak jako mnohokrát před tím. Negativní dopady svých činů se snažím minimalizovat. Dříve či později budete muset chybu uznat. Čím dříve to bude, tím menší škody Pirátské straně vzniknou. Za dveřmi jsou krajské volby a Piráti v regionech budou zbytečně trpět. Překotné odolání Jany způsobí jak škodu Pirátům na Praze 3 (rozsáhlá ztráta vlivu na politiku, odvolání schopné radní s rozpracovanými mnoha úkoly.
Piráti přijdou o strategický plán (měla v gesci Jana), kulturu (Jana), předsednictví v silové komisi VHČ (byl jsem předsedou) a energetiku (Jana šetřila podezřelé smlouvy za miliony Kč.
To, že o placené funkci rozhoduje klub jsem nikdy nezpochybňoval. Přines důkaz.
…..Všechna fakta již byla přehledně shrnuta a každý si o tvých nepravdivých textech může udělat vlastní názor. Opravdu není vhodné, abys mně a dalším lidem posílal dopis, že zveřejníš očerňující web na mou osobu, když tvojí manželce nezajistím placenou funkci….
Manipulace a lži online. Kde jsem po tobě chtěl, abys mé manželce zajistil placenou funkci? Moje žena placenou funkci má.
V dalších komentářích, v které věřím, prosím uber těch invektiv. Invektivy argumenty nenahradí, tady nejsi na pirátském fóru, tady jsi na mé zdi. Čtenáři zde na to nejsou zvyklí.
A nyní prosím o jasnou odpověď na dva klíčové dotazy:
Dopisem, který je zveřejněn na webu sám potvrzuješ, že jsi byl v roli mediátora na říjnové schůzi zastupitelského klubu. Ten den byla uzavřena dohoda.
1) Mluvil jsi někdy v mezidobí říjen.-20.1. s Janou jak je dohoda dodržována?
2) V jaké roli jsi byl na schůzi zastupitelského klubu Prahy 3 dne 20.1., kde došlo k odvolání Jany? Zde jsi s odvoláním velmi pomáhal a ve spojitosti s odvoláváním Jany jsi použil případ Kremlík. Než odpovíš, připomínám, že svědci jsou členové pražského předsednictva, kteří byli také přítomni.

 

Kontakt

Rudolf Belec

Tel.: 777 27 39 77

email: rudolf.belec@cgnt.eu