Piráti na křižovatce

Následující text jsem rozdával na schůzi pražských Pirátů dne 4. 6. 2020. Jak s ním naložím a proč se v tuto chvíli týká hlavně vás, krajských organizací před krajskými volbami, se dozvíte na konci textu.

Vážení Piráti, rád bych s vámi dnes diskutoval nad obsahem návrhu otevřeného dopisu Jakubovi Michálkovi, který se mu chystám zítra odeslat. Věcná diskuse by myslím prospěla mně i vám. Prosím o zařazení této diskuse na dnešní členskou schůzi v bodě Různé. Kauza z Prahy 3 je nyní především kauzou pražskou, neboť všichni zúčastnění jsou pražskými Piráty. Díky medializaci již se stala i kauzou s celostátním dosahem (Seznamzpravy.cz, hlavní zpravodajství TV Nova).

Otevřený dopis Jakubovi Michálkovi

Ahoj Jakube. V tvém dopise jsi nám doporučil, cituji: “Myslím, že byste se měli zamyslet nad těmito metodami a důvody, které vedly ke ztrátě důvěry celého klubu, a to věcně a racionálně.” Po opadnutí emocí se můžeme k tématu věcně a racionálně vrátit. Zamysleli jsme se a zde je výsledek našeho myšlení.

Pirátská strana na křižovatce

Piráti dokázali najít shodu nad svým programem, nedaří se jim však najít shodu v otázce důležitosti kultury organizace. Pokusím se uvést hlavní rozdíly mezi kulturou participativní a kulturu vůdcovskou.

Kutura participativní

Kultura vůdcovská

Politika jako služba

Udržení moci jednotlivců

Odbornost či žitá zkušenost

Loajalita k vůdci

Participativní způsob práce

Armádní způsob práce

Lež (vědomá nepravda) je zakázána a odsuzována

Na lži je reagováno ve větší míře, pouze pokud poškozuje vůdce. 

Energie je věnována ven (práce pro občany) a špičkovému zázemí pro práci ven (rychlá náprava uvnitř, služba aparátu straníkům a dobrovolníkům).

Energie je věnována dovnitř (udržení moci jednotlivců) včetně strategického plánování kroků na měsíce dopředu.

Férová soutěž včetně “střídání stráží”, jiskření idejí.

Boj bez pravidel, konečné umlčení/odstranění  protivníka jako cíl soutěže.

Důsledky vůdcovské kultury

  • Vznik tajemství (vyloučení musí upadnout v zapomnění) brání životu pravdy a bere energii.
  • Jelikož voliči očekávají/předpokládají u Pirátů participativní kulturu, vzniká čím dál větší rozpor mezi realitou uvnitř strany a obrazem. Obrana tohoto obrazu stojí čím dál více energie a dlouhodobě je to neudržitelná strategie. Dojde ke zklamání voličů (jako již mnohokrát).
  • Brání průchodnosti talentů zdola nahoru. Talentovaní jedinci jsou ohrožením pro vůdce (stejně jako ti, co se dostali příliš blízko k tajemství). Strana začne chřadnout na nedostatek vyspělých/zralých/mravně otužilých jedinců. Naopak strane začne přitahovat “služebníky vůdců” což je další hrozba korupčního jednání.
  • Podíl na lžích vytváří korupční prostředí (jedinci jsou vydíratelní) a vynucuje si další a další lži.
  • Dlouhodobě nereflektované působení vůdcovského principu vedlo ke vzniku mnoha sekt.

Jakub Michálek vede Piráty vůdcovským způsobem, Štěpán Štrébl mu s tím pomáhá. 

Patronem vůdcovské kultury v Pirátské straně je Jakub Michálek (mnoho důkazů). Štěpán Štrébl je jedním z jeho “služebníků” (mnoho důkazů). To je důvodem, proč se Jakub silně angažoval ve sporu na Praze 3, přestože je všeobecně známá Štěpánova nedobrá práce. Tyto důkazy a svědectví budu postupně zveřejňovat se snahou probudit imunitní systém Pirátské strany.  

Štréblgate již dnes významně poškozuje (nejen) krajské volby, a pokud nebude urychleně sjednána náprava, dojde k nevratným škodám na Pirátské značce. Toto potenciální poškození značky by však bylo jen důsledkem neschopnosti Pirátské strany zvolit na křižovatce tu správnou cestu – cestu participativní kultury – a odmítnout cestu kultury vůdcovské. Pevně věřím že většina Pirátů vůdcovskou kulturu Jakuba Michálka a Štěpána Štrébla odmítne a dojde k rehabilitaci neprávem vyloučených a poškozených, kterých je v historii Pirátské strany hned několik. 

Do té doby, dokud nebude vůdcovský princip u Pirátů odmítnut, bude Rudolf Belec objíždět otevřené Pirátské schůze především v regionech, kde je zatím stále většinově žita kultura participativní. Kde bude diskutovat na toto téma s těmi, co budou mít zájem a seznamovat je s diskriminačními případy v historii i přítomnosti Pirátské strany. O tom, zda medializace vůdcovského chování Jakuba Michálka a Štěpána Štrébla je whistleblowing nebo pomluva, rozhodne nezávislý soud nebo sebereflexe Jakuba Michálka.

Závěr

Vše, co je zde napsáno, je psáno po několikaměsíčních přípravách a se snahou pomoci Pirátské straně a nejvíce Ivanovi Bartošovi, kterého nadále považujeme za nositele kultury participativní.

Pevně věřím, že najdete dost odvahy k otevřené diskuzi, právě to je důkazem participativní kultury. Právě nedostatek komunikace o ožehavých tématech vede k výbuchům medializace, a to ne z důvodu chuti škodit, ale jako pokus probudit mlčící, ale vskrytu nesouhlasící. Jak už jsem říkal dříve, tak velký koberec, aby se pod něj schovala kauza nesmyslného odvolání radní a poté pokus o umlčení jejího kritického hlasu nabídkou – div se – místa placené zastupitelky, neexistuje. Nekažte regionům krajské volby, je třeba spolu o Štréblgate hovořit, alespoň nyní, když jsme to nezvládli dříve. Dosavadní reputační škody jsou zatím minimální, není pozdě.

Podepsána Jana Belecová a Rudolf Belec

Piráti a letáky

Vytištěný leták jsem rozdával před a během schůze Pirátům. Většina si leták s poděkováním vzala, menšina dělala, že mě nevidí, i když jsem byl půl metru od nich. Část jsem umístil na židle v sále, před zahájením schůze. Zmuchlané letáky mi donesl jeden Pirát zpět, se slovy, že si Piráti na ty židle s letákem nechtějí sedat.

letaky

Kontakt

Rudolf Belec

Tel.: 777 27 39 77

email: rudolf.belec@cgnt.eu